RACKHOSTING

> Transfer your server room to our building <
> Přesuňte svou serverovnu k nám <

OPTIMAL

20U / 80cm
internet 1Gbps
< 500W
1 IPv4

měsíčně / monthly

3000 Kč


nebo ročně / yearly

33000 Kč

 • + Spotřeba elektrické energie 3,3Kč/kWh
 • In case you need to bill in USD, price is 150USD/month + 0,16USD/kWh consumption (or 2400 USD/year without any additional costs)
Všechny ceny bez DPH | All prices exclude VAT

ENTERPRISE

20U / 100cm
internet 1Gbps
< 1000W
2 IPv4

měsíčně / monthly

4300 Kč


nebo ročně / yearly

47000 Kč

 • + Spotřeba elektrické energie 3,3Kč/kWh
 • In case you need to bill in USD, price is 215USD/month + 0,16USD/kWh consumption (or 3400 USD/year without any additional costs)
Všechny ceny bez DPH | All prices exclude VAT

Volitelně

pro OPTIMAL


měsíčně / monthly
 • 80cm --> 100cm = +500Kč
 • 1 IP --> 2 IP = +100Kč
 • <500W --> <1000W = +700Kč
 • 1Gbps --> 100 Mbps = -300Kč
 • paušál spotřeby energie = +1000Kč

pro ENTERPRISE


měsíčně / monthly
 • 1Gbps --> 100 Mbps = -300Kč
 • paušál spotřeby energie = +1900Kč

všeobecně / generaly


měsíčně / monthly
 • Management via VPN / NAT = +150Kč
 • Managed router 1Gbps = +200Kč
 • Backup storage 10Gbps = 1Kč/GB
Všechny ceny bez DPH | All prices exclude VAT Cena za energie se může měnit | Prices of electricity consumption are subject of change Účtovaný paušál spotřeby energie nahrazuje účtování skutečné spotřeby, stanovuje se na 6-12 měsíců | Flat rate for consumption of energy replaces real consumption, is set for 6 to 12 months period.

VPS

> Virtual private server with dedicated resources <
> Virtuální privátní server s vyhrazenými zdroji <

BASIC WIN
vCPU 4x
RAM 8GB
SSD 60GB RAID10
 
BACKUP 120GB
OS WIN 10 | SRV 2019
IPv4 1x
 

měsíčně / monthly

990 Kč


nebo ročně / yearly

10890 Kč

 • Včetně licencí, žádné další poplatky. Including licences, no additional fees.
 • In case you need to bill in USD, price is 49 USD/month or 539 USD/yearVšechny ceny bez DPH | All prices exclude VAT
OPTIMAL WIN
vCPU 8x
RAM 16GB
SSD 100GB RAID10
HDD 160GB RAID10
BACKUP 320GB
OS WINDOWS SRV 2022
IPv4 1x
 

měsíčně / monthly

2390 Kč


nebo ročně / yearly

26290 Kč

 • Včetně licencí, žádné další poplatky. Including licences, no additional fees.
 • In case you need to bill in USD, price is 119 USD/month or 1309 USD/yearVšechny ceny bez DPH | All prices exclude VAT
RDPTEAM WIN
vCPU 16x
RAM 32GB
SSD 300GB RAID10
 
BACKUP 600GB
OS WINDOWS SRV 2022
IPv4 1x
UNLIMITED RDP

měsíčně / monthly

3990 Kč


nebo ročně / yearly

43890 Kč

 • Včetně licencí, žádné další poplatky. Including licences, no additional fees.
 • In case you need to bill in USD, price is 199 USD/month or 2189 USD/year
 • Vhodné pro team 10 současně pracujících. Suitable for team of 10.
Všechny ceny bez DPH | All prices exclude VAT

VPN

> VPN perfectly suited for UAE, India, Egypt <
> VPN vhodná i pro státy s cenzurou <
>> non-traceable, non-brakeable, non-stopable <<

1 device

USD 1.5/month

or

AED 5/month

 • You can choose your wished exact period for billing. NO SUBSCRIPTION, you just pay period you need, then you can prolong, if you want via web-Admin.

2 devices

USD 2.5/month

or

AED 9/month

 • You can choose your wished exact period for billing. NO SUBSCRIPTION, you just pay period you need, then you can prolong, if you want via web-Admin.

6 devices

USD 5/month

or

AED 20/month

 • You can choose your wished exact period for billing. NO SUBSCRIPTION, you just pay period you need, then you can prolong, if you want via web-Admin.

A Little More About Our Services
Něco málo o našich službách

FAQ

Connectivity to internet is provided by two optical lines up to 10Gbps.

Konektivita do internetu je řešena dvěma optickými linkami až 10Gbps.

RACKHOSTING: Billing of service is divided to bare service and electricity consumption. Bare service is billed monthly or yearly (10% discount) upfront and electricity consumption is billed monthly after the period.

RACKHOSTING: Účtování služby je rozděleno na dvě části - samotná služba a spotřeba elektřiny. Samotnou službu účtujeme měsíčně nebo ročně (10% sleva) dopředu a spotřebu elektřiny pak měsíčně zpětně po odečtu.

VPS: Service is billed monthly or yearly (10% discount) upfront without any additional fees.

VPS: Služba je účtována měsíčně nebo ročně (10% sleva) dopředu bez jakýchkoli dalších poplatků.

VPN: Service is billed upfront for your choosen period, period can be defined up to you from one week to unlimited. Longer period cheaper price.

VPN: Služba je účtována dopředu na vámi vybrané období, vybrat můžete dobu od jednoho týdne až nemezeně. Delší období je cenově zvýhodněno.

RACKHOSTING and VPS Service is prepaid against invoice by bank transfer or payment link (on request), prepaid period is not refundable.

RACKHOSTING a VPS jsou placeny na základě faktury bankovním převodem, případně zaslaným "platebním linkem" pomocí platební karty (na požadavek), předplacená doba je nevratná.

VPN service - we support payment only by payment cards via Stripe or Revolut, service is not refundable.

VPN služba - aktuálně podporujeme platby platební kartou přes službu Stripe, služba je nevratná.

If you buy RACKHOSTING service, then you have unlimited access to your rack via webapplication - you just login and open the door remotely when you need.

Pokud jste zakoupili službu RACKHOSTING, pak máte neomezený přístup ke svému rozvaděči přes web-aplikaci - stačí se přihlásit a otevřít dveře dálkově kdy jen potřebujete.

Kde se naše datové centrum nachází?

Where datacenter is placed?

Vyzkoušejte nás, zaručujeme, že nebudete litovat!

Try us, we guarantee you will not regret!

Pravdova 662, J.Hradec
37701 Czechia.

support@662.cloud

https://support.662.cloud

only via https://support.662.cloud

Leave A Message.